Local rules

Local rules

Hier vind je een overzicht van de plaatselijke regels bij Golfclub Zwolle.

Plaatselijke regels per 1 maart 2023

  • “Buiten de baan” wordt aangegeven door witte palen of palen met een witte kop. Het openbare fietspad dat de baan doorsnijdt is “Buiten de baan”. Een bal die dit pad kruist en aan de overzijde van dit pad ligt is “Buiten de baan”, zelfs als de bal op een ander deel van de baan ligt.
  • Grond in bewerking  (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen.
  • Palen met een groene kop zijn No Play Zone. De speler is verplicht de No Play Zone te ontwijken volgens Regel 16.1f (GUR) of Regel 17.1e (Hindernis).
  • Alle palen in de baan zijn een vast obstakel en moeten worden ontweken volgens Regel 16.1
  • Provisionele bal voor bal in gele hindernis:
  • Als een speler niet weet of zijn bal in de gele hindernis ligt , mag de speler een provisionele bal spelen en daarmee een van de volgende ontwijkopties toepassen: slag en afstand (R17.1d(1)), of recht naar achteren in lijn van de vlag ontwijken (R17.1d(2).

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regels: Algemene straf.

gedragsregels

  • Naast het spelen uit de No Play Zone (zie hierboven onder 2) is het ook niet toegestaan de No Play Zone te betreden in verband met de ecologische waarde van deze zone.
  • Baanpersoneel heeft altijd voorrang en geeft aan wanneer u kunt doorspelen.
  • Het  is niet toegestaan met een buggy of trolley over de voorgreen en tussen de bunker  en de green te rijden.

overige informatie

Alle afstanden zijn gemeten tot het midden van de green. Deze afstanden zijn vermeld op de sproeiers van de beregeningsinstallatie op de fairway.