Local rules

Local rules

Hier vind je een overzicht van de plaatselijke regels bij Golfclub Zwolle.

Plaatselijke regels vanaf 1 januari 2019

  • “Buiten de baan” wordt aangegeven door palen met witte koppen. Het openbare fietspad dat de baan doorsnijdt is “buiten de baan”. Een bal die dit pad kruist en aan de overzijde van dit pad ligt is “buiten de baan”, zelfs als de bal op een ander deel van de baan ligt.
  • Grond in bewerking wordt aangegeven door blauwe palen, witte lijnen of een bord met de tekst GUR. Indien sprake is van belemmering (zie Regel 16.1) is de speler verplicht deze te ontwijken volgens Regel 16.1.
  • Op de baan zijn gebieden met een kwetsbaar milieu. Deze zijn door rode palen met een groene kop gemarkeerd als No Play Zone. De speler is verplicht de No Play Zone te ontwijken volgens regel 17.1e
  • Alle palen in de baan zijn vast obstakel en moeten worden ontweken volgens Regel 16.1.
  • Straf voor overtreding van de plaatselijke regels: algemene straf (Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: 2 strafslagen)

Aanvullende baaninformatie

  • Naast het spelen uit de No Play Zones is het ook verboden de No Play Zones te betreden in verband met de ecologische waarde van deze zones.
  • Alle afstanden zijn gemeten tot het midden van de green.
  • Sproeiers (van de beregeningsinstallatie) op de Fairway hebben vanaf 25 meter afstandsplaatjes. Op hole 11 zijn enkele sproeiers voorzien van 2 plaatjes. De afstand met het vlaggetje is de rechtstreekse afstand tot het midden.

Gedragsregels

Baanpersoneel heeft altijd voorrang en geeft aan wanneer je kunt doorspelen. Het is niet toegestaan met buggy of trolley over de voorgreen en tussen bunker en green te rijden.