Bestuur

Bestuur

Bij Golfclub Zwolle zijn veel vrijwilligers actief die samen met onze vaste medewerkers de club runnen. Deze vrijwilligers bemensen bijna twintig commissies die activiteiten voor leden organiseren en werkzaamheden verrichten in bijvoorbeeld de baan en faciliteiten.  Voor het aansturen van de gehele golfclub vormen enkele vrijwilligers samen het bestuur.

Het bestuur wordt gevormd door:

Ben Koopman
voorzitter

Erik van Keulen
secretaris mail

Bas Disco
penningmeester

Dini Broeks
baancommissaris

Mark Broekhuijsen
facilitair en commercie mail

Taken bestuur

Het bestuur heeft als taken o.a. het besturen van de vereniging, het uitvoeren van het door de leden vastgestelde beleidsplan, het financieel- en personeelsbeleid voeren, het aansturen van commissies en vertegenwoordiging van de vereniging.

Taakverdeling

Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld tussen de bestuursleden.

  • Voorzitter: strategie en beleid, verbinding met de overheid, verenigingsleven en vrijwilligersbeleid, verbinding met Horeca BV
  • Secretaris, tevens vicevoorzitter: strategie en beleid, governance, interne en externe communicatie, personeel, ledenadministratie, verbinding met Golfcourse BV
  • Penningmeester: financieel beleid, begroting, rapportages, financiële administratie
  • Bestuurslid Baan: kwaliteit en ontwikkeling van de 18 holes baan en PAR-3 baan, de oefenfaciliteiten, milieu
  • Bestuurslid Commercie en Faciliteiten: sponsorbeleid, marketing, facilitair beleid
  • Bestuurslid Sportief (vacant): sportief beleid, golfsport, Golf Academy Zwolle, baankalender