Privacyverklaring leden en externen

Dit is de privacyverklaring van Vereniging Golfclub Zwolle , gevestigd
aan de Zalnéweg 75, 8026 PZ, Zwolle (Nederland) en ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40061535, hierna te noemen: ‘GC Zwolle’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u
uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vrage
naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:
privacy@golfclubzwolle.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen en hoelang wij deze bewaren.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijn
– Verwerken aanvraag lidmaatschap;
– Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Email adres
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
– Het sluiten van de
overeenkomst
– Uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst
Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.
NGF registratie• Voornaam
• Achternaam
• Geboortedatum
• Handicap
Uitvoeren van de
overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang.
Zonder deze gegevens kan GC Zwolle de handicapregistratie niet uitvoeren
Gedurende de looptijd van de betreffende overeenkomst
Algemene Administratie• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Email adres
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

Gerechtvaardigd belang GC Zwolle.
(ivm bepaling van recht op flexibel lidmaatschap)
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

Gegevens van de financiële administratie 7 jaar ivm fiscale wetgeving.
Uitvoeren van specifieke overeenkomsten zoals Golfstart, Golf Verder, Jeugdlesovereenkomst en overige lespakketten voor niet-leden.Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Email adres
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
Bankgegevens
Uitvoeren van de betreffende overeenkomst.Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

Gegevens van de financiële administratie 7 jaar ivm fiscale wetgeving.
Administratie Obligaties• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Email adres
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• Bankgegevens
Uitvoeren Obligatieovereenkomst/ObligatiereglementGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

Gegevens van de financiële administratie 7 jaar ivm fiscale wetgeving.
Versturen (digitale) berichten, waaronder nieuwsbrief.• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Email adres
Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

Gerechtvaardigd Belang.
Zonder deze gegevens kan GC Zwolle haar leden niet op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de club.
Gedurende het lidmaatschap en mbt nieuwsbrief gedurende het lidmaatschap zolang men zich niet heeft afgemeld.
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren• Voornaam
• Achternaam
• Email adres
ToestemmingZolang als men aangemeld is.
Mailings aan greenfee spelers• Voornaam
• Achternaam
• Email adres
ToestemmingZolang als men aangemeld is.
Vragen, opmerkingen en informatie door middel van social media kanalen, zoals Facebook• AccountgegevensGerechtvaardigd belang van GC Zwolle.

Zonder deze persoonsgegevens is GC Zwolle niet in staat om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag of opmerking.
Tot maximaal 3 maanden nadat de vraag, of opmerking is afgehandeld.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat het bezoek aan onze website zo aantrekkelijk mogelijk is en om het
gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op diverse pagina’s zogenaamde
cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de
cookies die we gebruiken worden na afloop van de browsersessie – dat wil zeggen, na het sluiten
van uw browser – verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat
geïnstalleerd en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser bij uw volgende
bezoek te herkennen (permanente cookies).
U kunt uw browser zo instellen, dat u een melding krijgt voordat cookies geïnstalleerd worden en zo
per geval beslissen of u cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen wilt accepteren of
uitsluiten. Niet accepteren van cookies kan ervoor zorgen dat de functionaliteit van websites
beperkt wordt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt GC Zwolle uw persoonsgegevens alleen aan derden als GC
Zwolle wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden of als GC
Zwolle hierbij een gerechtvaardigd belang heeft, zoals met de NGF door middel van he
ledenpakker E-Golf. Wij kunnen ook derden inschakelen in het kader van de uitvoering van onze
dienstverlening. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de persoonsgegevens dus
slechts ten behoeve van GC Zwolle. Onze websitebeheerder is hier een voorbeeld van.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
  • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of
    verwijderen;
  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet bescherming
persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij
zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek,
informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek.
Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw
verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

Beveiliging persoonsgegevens

GC Zwolle treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd
worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van
toepassing op de website van GC Zwolle. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid
hanteren. GC Zwolle raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

GC Zwolle past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. G
Zwolle raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal GC Zwolle er alles aan doen u via de website goed te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of GC Zwolle wilt verzoeken tot
inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Dhr. Mr. Brett J. Bos – Secretaris GC Zwolle
E-mail: privacy@golfclubzwolle.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te diene
bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.