Marshalbijeenkomst 5 april

Met ingang van 1 maart as starten we met de marshaldiensten.
Zoals elk jaar houden wij ook dit voorjaar een marshalbijeenkomst.
Omdat er een aantal nieuwe zaken worden besproken is je aanwezigheid zeer gewenst! De afwezige marshals worden op een later moment geïnformeerd.

Hierbij nodigen we je uit voor de marshalbijeenkomst op woensdag 5 april om 19.30 uur in het clubhuis van Golfclub Zwolle.

Agenda:

  1. Opening door en kennismaking met de nieuwe voorzitter, Jur Zandbergen.
  2. Vorige marshalbijeenkomst, 28-03-2022.
  3. Gastheerschap.
  4. Startprotocol. Dini Broeks geeft een toelichting. Klik HIER voor het protocol.
  5. Calamiteitenplan. Jelle Paauw geeft een toelichting.
  6. Handboek Marshal. Ton Hendriks geeft een toelichting. klik HIER voor het vernieuwde handboek.
  7. Aandachtspunten voor leden en greenfeespelers: eco-gebieden en pitch-marks. Jur en Ton geven een toelichting.
  8. Rondvraag.

We zien je aanwezigheid tegemoet.
Opgeven kan door onderstaand formulier in te vullen.
Mocht je niet kunnen komen, dan toch graag het formulier invullen.

Met sportieve groeten,
Marshalcommissie Golfclub Zwolle.
marshalcommissie@golfclubzwolle.nl.

[activecampaign]