Protocol starttijden reserveren

PROTOCOL LEDEN ‘STARTTIJDEN RESERVEREN’ EEN GOED GEBRUIK!

Doel: zoveel mogelijk leden de gelegenheid bieden gebruik te kunnen maken van de baan op de beschikbare starttijden.

1.1. Reserveren leden

 • Leden kunnen maximaal 8 dagen van tevoren een starttijd reserveren voor een 18 holes of 9 holes ronde op de wedstrijdbaan met een start van hole 1;
 • Ook op de par 3 baan kan 8 dagen van tevoren een starttijd gereserveerd worden;
 • Op hole 10 kan een starttijd voor 9 holes geboekt worden zodra een 9 holes boeking op de 1e 9 holes is gedaan door een andere speler (de potentiële doorkomsttijd wordt dan niet gebruikt);
 • Maximaal 4 dagen van tevoren vallen alle beschikbare starttijden vanaf hole 10 vrij voor een 9 holes ronde;
 • Reserveren kan uitsluitend via de website en de e-golf4u app.

1.2 Maximaal aantal reserveringen

 • Leden kunnen in de reserveringsperiode van 8 dagen maximaal 4 starttijden vooruit reserveren. Deelname aan een clubactiviteit telt hierbij niet als een starttijd;
 • Mocht er op de dag zelf (dag 0) een starttijd beschikbaar zijn, dan kan een extra starttijd gereserveerd worden.

1.3 Aanmelden

 • Introducees en gastspelers dienen zich 15 minuten voor hun starttijd aan te melden bij de receptie om af te rekenen en het greenfeelabel te ontvangen;
 • Alle gastspelers zijn verplicht een greenfeelabel zichtbaar aan hun tas te dragen;
 • Leden melden zich 5 minuten van tevoren op de gereserveerde tee;
 • Leden moeten in het bezit zijn van een geldige bagtag (voorzien van actuele jaarsticker) en moeten deze zichtbaar aan hun tas dragen.

Op het moment van publiceren beschikt het huidige reserveringssysteem nog niet over een goed functionerende scan & go voorziening; zodra een goede scan & go voorziening beschikbaar is, gaan we over naar verplicht aanmelden van de leden.

1.4 Te laat op de tee

 • Starten na de toegekende starttijd is niet mogelijk, tenzij de daaropvolgende starttijd niet is gereserveerd. Volgende flights mogen hierdoor niet in de problemen komen;
 • Indien een speler niet op tijd is, kan de marshal of het personeel eisen dat deze doorloopt naar hole 2;
 • Voor doorkomsten op hole 10 geldt ook de ingeplande doorkomsttijd (1.52 uur na de starttijd op 1);
 • Er is geen sprake van een voorrangssituatie wanneer men eerder of later dan deze tijd doorkomt.

1.5 Bijboeken

 • Een lid kan zich via het digitale reserveringssysteem bijboeken, ook bij een al geboekte 1- bal. Dit kan zonder overleg en past bij het sociale karakter van de club.

1.6. Afmelden/annuleren starttijd

 • Als een gereserveerde starttijd niet wordt benut, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 uur voor de gereserveerde starttijd via het internet geannuleerd worden;
 • Als binnen 1 uur voor de starttijd moet worden geannuleerd, kan dit alleen telefonisch via de receptie.

1.7 Maximale flight handicap en flight samenstelling

 • Een flight bestaat uit maximaal 4 personen;
 • De gezamenlijke handicap van een flight mag niet hoger zijn dan hcp. 110;
 • Op zaterdag en zondag is er sprake van drukke prime times. 1-ballen die een starttijd hebben geboekt, kunnen worden samengevoegd. Er kan altijd bij een 1-bal bijgeboekt worden. De receptie is bevoegd meerdere geboekte 1-ballen binnen 1 uur vóór of na de geboekte starttijd samen te voegen;
 • Op woensdagen zijn gastspelers welkom vanaf 15:00 uur.

1.8 No show

 • Een speler, die zich niet op de gereserveerde starttijd meldt en niet binnen de in 1.6 genoemde termijn heeft geannuleerd, wordt als “no show” geregistreerd;
 • Het herhaaldelijk niet aanwezig zijn op de geboekte starttijd (no show) kan ertoe leiden dat er gedurende 2 weken geen starttijd kan worden gereserveerd door betreffende speler.

1.9 Bijzondere weersomstandigheden

 • In geval de weersomstandigheden het niet toelaten om te kunnen starten op de gereserveerde starttijd, vervalt deze. Er is dan sprake van een overmachtssituatie.

1.10 Groepsreservering leden

 • Reserveren als groep, met meerdere flights direct na elkaar, kan alleen via de website;
 • Ieder lid kan, als hoofdboeker, maximaal 3 flights direct na elkaar boeken;
 • Wanneer de hoofdboeker een tweede en derde flight toevoegt dan staan deze starttijden 5 minuten geblokkeerd. De hoofdboeker heeft vervolgens 5 minuten de tijd om alle spelers in te voeren en de reservering definitief te maken.

1.11 Extra regels groepsreservering

 • Maximum aantal te reserveren aaneengesloten flights is 3;
 • De flights/starttijden moeten optimaal benut worden:
  5, 6, 7 of 8 spelers is 2 flights;
  9, 10, 11 of 12 spelers is 3 flights.

1.12 Reserveringen door 4*leden van andere clubs

 • 4*leden kunnen niet digitaal een starttijd reserveren. Zij moeten contact opnemen met de receptie en melden dat zij lid zijn van één van de 4*clubs;
 • 4*leden kunnen 8 dagen van te voren een starttijd reserveren;
 • Per speeldag kunnen maximaal 8 personen per 4*club boeken.

Disclaimer: Dit protocol is onder voorbehoud van wijzigingen. Mocht in de praktijk blijken dat één of meerdere genomen maatregelen niet werken, dan kan dat aanleiding zijn om dit aan te passen.