Technische commissie

GC Zwolle wil voor de prestatiegerichte golfer een aantrekkelijke sportvereniging zijn met voldoende ruimte, mogelijkheden en uitdagingen, zodat deze golfer, de talentvolle en ambitieuze golfer en de jonge golfer zich kunnen ontwikkelen tot golfers van het hoogste niveau met een daarbij behorend verantwoordelijkheidsgevoel.
Daarvoor is een langjarige aanpak nodig om stap voor stap te bouwen aan prestatiegolf. Met als doelstelling dat H1 en D1 36 holes stabiel in de eerste klasse spelen en met een tweede team als reserve- en opleidingsteam dat eveneens 36 holes speelt, zo mogelijk ook voor de dames.

De technische commissie heeft tot taak de uitgangspunten voor beleid verder uit te werken in een technisch beleid en de uitvoering ervan te regisseren en te bewaken. De inhoudelijke opdracht van de TC is:
Het vormen en in stand houden van een brede groep topgolfers/selectieteams.

  • In samenwerking met de wedstrijdcommissie de deelname aan clubwedstrijden op een competitief hoog niveau stimuleren.
  • Het spelen op (sub)topniveau in NGF-competitie.
  • Het bieden van uitdagingen en doorgroeimogelijkheden aan talentvolle jeugdgolfers.
De technische commissie bestaat uit:

Leo Kruger voorzitter
06 5129 31 40 mail

Bastiaan Haasnoot

Edwin Blok

Ferry de Jong