Onweer Protocol

Golfen is gevaarlijk tijdens onweer, vanwege het open veld, de bomen, het open water en niet te vergeten je golfuitrusting.
Spelers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.

10 seconden regel:
Tel je 10 seconden of minder tussen de flits en de donder (licht is sneller dan het geluid), dan is de onweersbui gevaarlijk dichtbij (minder dan 5 km.).  
Zoek dan direct een veilige schuilplaats en laat je tas of trolley ook op veilige afstand van de schuilplaats staan.
Wij adviseren tenminste 50 meter.  Neem nooit je trolley/golftas mee de schuilhut in!
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Word je overvallen en is er niet voldoende tijd om bij een schuilhut te komen?

 • Blijf uit de buurt van je trolley/golftas (advies is 50m).
 • Gebruik geen paraplu.
 • Ga op je hurken zitten, voeten tegen elkaar.
 • Ga niet liggen en houd je hoofd zo laag mogelijk.
 • Zoek het liefst een zo laag mogelijk terrein op.
 • Blijf niet in groepen staan.
 • Bunkers zijn relatief veilig als er geen water in staat.
 • Blijf uit de buurt van metalen masten of hekken.
 • Blijf weg bij waterpartijen en bomen/bos/bomenrijen.

Signalen bij officiële wedstrijden:

 • De wedstrijdleiding toetert bij naderend onweer.
 • Staak het spel onmiddellijk bij een aanhoudende toon gedurende 10 seconden. 
 • Twee korte tonen van elk 3 seconden betekent dat het spel weer hervat kan worden.
 • Twee lang aangehouden tonen van elk 10 seconden betekent dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt.
  Keer terug naar het clubhuis, maar hou rekening met de weersomstandigheden.

Hoe te handelen tijdens een officiële wedstrijd?

 • Dit protocol is onverkort van toepassing op officiële wedstrijden, die georganiseerd worden onder verantwoordelijkheid van Golfclub Zwolle. Spelers zijn verplicht daarnaar te handelen.
 • Als een speler denkt dat er gevaar is voor blikseminslag en liever niet verder wil spelen, mag deze speler conform Regel 5.7-a stoppen met de wedstrijd. In dat geval moet de speler zich melden bij de wedstrijdleiding. Niet melden leidt tot diskwalificatie van de speler conform Regel 5.7-c.
 • Wanneer het spel tijdelijk wordt onderbroken door de wedstrijdleiding (aanhoudende toon gedurende 10 seconden), moeten de spelers stoppen met spelen conform Regel 5.7-a. De spelers mogen het spel niet hervatten, voordat de wedstrijdleiding hiertoe heeft besloten en het desbetreffende signaal heeft geklonken (twee korte tonen van elk 3 seconden).
 • De wedstrijdleiding is de enig bevoegde, die mag besluiten tot het geheel staken van de wedstrijd.
 • Indien een speler niet volgens het protocol handelt, volgt diskwalificatie conform Regel 5.7-c.

Het telefoonnummer van het clubhuis is: 038-4530271, keuze 1.
Het telefoonnummer van de Marshal is: 06-83071515