Flexibel lidmaatschap

Flexibel lidmaatschap

Golfclub Zwolle kent een Flexibel Lidmaatschap. Deze vorm van lidmaatschap is met name interessant voor mensen, die te weinig tijd hebben om voldoende rendement te halen uit een Full Member lidmaatschap, maar die wel lid willen zijn van de golfclub en geregeld willen golfen. Het Flexibel Lidmaatschap is daarbij veel gunstiger dan het spelen tegen losse greenfee-tarieven.

We kennen in 2022 twee soorten Flexibele Lidmaatschappen, te weten Flex Goud en Flex Zilver. Met het Flexibel Lidmaatschap ontvangt u 750 (Goud) resp. 460 (Zilver) zogenaamde ‘credits’.

 • Flex Goud: ca. 21 keer 18 holes of ca. 30 keer 9 holes, of een combinatie hiervan.
 • Flex Zilver : ca. 13 keer 18 holes of ca. 18 keer 9 holes, of een combinatie hiervan.

U heeft onbeperkt toegang tot de oefenfaciliteiten en de par 3 baan. Ook wordt uw officiële NGF-handicap bijgehouden door Golfclub Zwolle. NGF is de Nederlandse Golf Federatie waar u dan automatisch bij aangesloten bent.
In 2022 kost:
Flex Goud € 917,-  of € 80,- per maand
Flex Zilver  € 610,-  of € 54,- per maand

Per keer dat u speelt worden door de receptie de vastgestelde hoeveelheid credits afgeboekt van uw tegoed. Wanneer de credits op zijn, kunt u tegen het vastgestelde gereduceerd tarief bijkopen. Als lid heeft u stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering. Deelname aan clubactiviteiten is meestal wel, maar niet altijd mogelijk (zie onderstaande tabel).

Wat is precies het verschil met het volledige lidmaatschap?

 • deelname aan heren- en damesdag is mogelijk tegen het reguliere credit-tarief;
 • deelname aan alle soorten van wedstrijden en clubkampioenschappen is mogelijk tegen het reguliere credit-tarief voor 18 of 9 holes;
 • u kunt geen competitie spelen;
 • u kunt geen gebruik maken van de 4-sterren regeling;
 • u kunt geen gebruik maken van de hospitality-regeling;
 • u kunt zelf niet geïntroduceerd worden, noch iemand introduceren.

Verdere voorwaarden en mogelijkheden bij het Flexibel Lidmaatschap:

 • Het Flexibel Lidmaatschap loopt per kalenderjaar en tot wederopzegging (uiterlijk 1 december). Indien u voor de eerste maal in de loop van een jaar Flexibel lid wordt zullen de credits naar rato en per volledig kwartaal worden berekend.
 • U kunt te allen tijde per 100 stuks credits bijkopen (à €110,-) en wanneer u aan het eind van het jaar een klein aantal overhoudt kunt u deze aanvullen tot de prijs van een reguliere greenfee.
 • Uw credits zijn persoonsgebonden en vervallen aan het eind van elk kalenderjaar.
 • Als u deelneemt aan een wedstrijd dient u voorafgaand aan de wedstrijd de credits te laten afschrijven bij de receptie.
  U mag deelnemen aan de zgn. Golfstart tour (9 holes voor startende golfers) en de Vrijdag Avond Competitie (VAC: 9 holes) voor respectievelijk 20 credits per keer.
 • Op uw digitale NGF-pas staat Flexibel Lidm.
 • Wanneer u digitaal een starttijd boekt, worden de credits automatisch van uw tegoed afgeschreven.
 • U ontvangt een bagtag tbv Flexibel lidmaatschap met daarop uw naam en lidcode voor aan uw golftas.
 • Voor zowel Par 3 als voor een 9 of 18 holes ronde dient u vooraf een starttijd te reserveren. Uw credits worden automatisch afgeschreven.
 • Jaarlijks kunnen maximaal 5 % (peildatum 1 december voorafgaande aan het jaar van ingang) van onze huidige seniorleden met een volledig lidmaatschap onder bepaalde voorwaarden overstappen naar een Flexibel lidmaatschap. Deze voorwaarden zijn:
 • Voor zover leden nog beschikken over een obligatie, wordt deze verplicht geschonken. Daarbij blijven de huidige voorwaarden van schenken van toepassing. (fiscaal vriendelijk schenken over 5 jaar of schenken ineens, met ontvangst van tien 18 holes of vijftien 9 holes vouchers)
 • In het geval de aanvraag voor het Flexibel lidmaatschap de 5% overstijgt, wordt de volgorde bepaald door de duur van het volledig lidmaatschap, waarbij de leden die het langst volledig lid zijn voor gaan.
 • Wanneer de 5% grens niet is overschreden, kunnen ook leden van 25 jaar en ouder overstappen naar het Flexibel Lidmaatschap.
 • Indien een lid gedurende 1 jaar geen lid meer is, kan hij of zij ook overstappen naar het Flexibel lidmaatschap onder dezelfde condities van het schenken van de obligatie.
 • Leden die in aanmerking willen komen voor het Flexibel Lidmaatschap dienen dit uiterlijk op 30 november van het lopend kalenderjaar schriftelijk aan te geven bij Golfclub Zwolle.

Tabel met de waardering in credits bij het FL (2022) en daarnaast de reguliere greenfeetarieven)

Flexibel Lidmaatschap credit tarief (ongeacht speeltijd of baanomstandigheden)
CreditsReguliere Greenfee (ma-za)
18 holes35€ 55,- )*
9 holes25€ 37,50 )*
)* Zondag €60,- resp € 40,-