Marshal workshop

Beste marshal,
Vanwege de corona maatregelen hebben we al heel lang geen bijeenkomst voor alle marshals kunnen organiseren, terwijl we uit de reacties van jullie wel de behoefte daartoe hebben vastgesteld.
Het lijkt ons derhalve een goed idee jullie uit te nodigen voor een marshal-workshop in het clubhuis van de golfclub, waarin we als inleiding aandacht schenken aan de volgende onderwerpen:

  • Kennis
  • Vaardigheden
  • Eigenschappen
  • Gastheerschap
  • Herkenbaarheid
  • Marshal in de baan
  • Doorstroming tee 10

Vervolgens besteden we aandacht aan onderwerpen, die door jullie zelf ingebracht kunnen worden.
We eindigen met een rondvraag  waarin punten aan de orde kunnen komen, die niet zijn behandeld of tijdens de workshop zijn opgekomen.
De marshal-workshop wordt gehouden op de volgende data van 19-21 uur:

  • 13 juli
  • 14 juli
  • 15 juli

Graag vóór 5 juli bespreekpunten aanleveren via onderstaand mail adres.
Geef je op voor één van de drie avonden via onderstaand formulier.

Met vriendelijke groeten,
Marshalcommissie Golfclub Zwolle
marshalcommissie@golfclubzwolle.nl

[activecampaign]