Inloggegevens vergeten

Gebruikersnaam:   hier vult u uw lidcode in als volgt:
                                     
ABCD1  (geen spatie)  of   ABCD11   (geen spatie)

Wachtwoord:           hier vult u uw geboortedatum in als volgt:
                                     
DDMMJJ  (1 januari 1964 =  010164)

Lukt het nog niet om in te loggen, neem dan contact op met de receptie  (038-45 34 270)

Sign In