Corona update 0ktober 2022

Gelukkig was het lange tijd niet nodig om jullie te berichten over coronamaatregelen van de overheid en de implicaties hiervan voor golf. Maar nu is toch een moment aangebroken om hier weer aandacht voor te vragen. 

De aanleiding: de ‘najaarsgolf’ is begonnen. Dat wil zeggen dat het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames weer flink toeneemt. Er zijn vooralsnog gelukkig relatief weinig IC-opnames, maar er is geen zekerheid of dit zo blijft.

Het uitgangspunt van de lange termijnaanpak betreffende corona, in september bekendgemaakt, is om de samenleving open te houden. Daarom benadrukt het RIVM nu dat er nog steeds basisadviezen zijn en dat het in deze periode extra belangrijk is om die te volgen. 

In september heeft de regering ook uitgesproken dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft bij het in toom houden van het virus. En daarom is het ook voor Golfclub Zwolle belangrijk om de basisadviezen actief onder de aandacht te brengen bij golfers. Daarmee houden we de golfsport veilig en beschermen we kwetsbare groepen. 

De adviezen om verspreiding van het coronavirus te beperken zijn te vinden op rijksoverheid.nl. Dit zijn de belangrijkste: 

  1. Heb je klachten? Blijf thuis en doe een zelftest. 
  2. Heb je corona? Ga in isolatie. 
  3. Haal je (herhaal)prik tegen corona. Ook als je verder helemaal gezond bent. 
  4. Je bent niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Maar het blijft wel een veilige afstand. Geef elkaar de ruimte. 
  5. Was regelmatig je handen en hoest en nies in je elleboog. 

 Op Golfclub Zwolle treffen we de volgende extra maatregelen: 

  1. We streven ook binnen naar voldoende frisse lucht. Hierdoor kan het zijn dat er regelmatig wordt gelucht (en er enige tocht ontstaat). Ventileren is één van de belangrijkste maatregelen om de kans op besmettingen te verlagen. We rekenen op ieders begrip hiervoor.
  2. We houden een ruime opzet van de inrichting in het clubhuis aan. 
  3. Bij de entree, receptie en ook de bar van het clubhuis plaatsen wij weer desinfecterende handgel. Het gebruik hiervan is niet verplicht, maar diegenen die dat willen kunnen hier gebruik van maken.

Voor dit moment geen drastische maatregelen, maar als coronacommissie achten we het wel verstandig om op dit moment een signaal af te geven. Samen houden we corona onder controle op Golfclub Zwolle. Hartelijk dank voor een ieders medewerking, mede namens het bestuur!

Coronacommissie Golfclub Zwolle
Dini Broeks, Heidi Tets, Willem Segers, Jan de Wit en Jelle Paauw