Groepslessen Jeugd

Go2Clubhandicap (Stap 1&2)

De Jeugdcommissie richt zich op de jeugd door op zondagochtend groepslessen aan te bieden en nodigt jeugdige spelers dan ook van harte uit om mee te doen met deze groepslessen, die toegankelijk zijn voor jeugd van 6 tot 16. De jeugdlessen bestaan uit een serie van acht of tien trainingen op zondagochtend. Zowel in het voorjaar als in het najaar wordt een serie lessen aangeboden. Het doel van de trainingen is om nieuwe leden op te leiden voor baanpermissie grote baan ook wel Clubhandicap genoemd (stap 1 en 2 van het 9-stappenplan van de Nederlandse Golf Federatie). De jeugdlessen zijn groepstrainingen (circa 5 kinderen per groep) die worden gegeven door de golfprofessionals David, en Joseph samen met een aantal jeugdcoaches.  Wanneer deelnemers na de eerste serie lessen lid worden van Golfclub Zwolle, kunnen zij verder gaan met de lessenserie 2 en 3. Indien de deelnemer baanpermissie heeft behaald, dan is het lidmaatschap een vereiste om gebruik van de grote baan te mogen maken. Gedurende de lesperiode mag er gebruik gemaakt worden van de oefenfaciliteiten en par-3 baan.
Voor lid worden zie hier.

Opzet:

Een les ziet er als volgt uit  (tijden zijn onder voorbehoud omdat er nog gekeken moet worden hoeveel deelnemers er in de verschillende groepen zijn):

Om 8.45 uur wordt er verzameld in de grote vergaderruimte in de kelder van het clubgebouw, waar de les van die zondag wordt uitgelegd;
De les start om 9.00 uur en bestaat uit één uur les van de pro en één uur onder begeleiding van een jeugdcoach oefenen in de Par-3 baan;
Op een aantal zondagen wordt aansluitend aan de golfles  theorieles gegeven.

 

Zowel de pro les als de les op de par 3 baan zijn spelenderwijs vormgegeven. Ouders helpen onder begeleiding van de jeugdcommissie bij toerbeurt mee om de oefeningen op de par 3 baan creatief in te vullen. Hiervoor gebruiken we divers spelmateriaal zoals chipmanden, ringen en netten. Met een spel als boter-kaas-en eieren is bijvoorbeeld heel goed chippen en putten te oefenen. Ook wordt natuurlijk met de theorie geoefend. Dit doen we voornamelijk buiten op de baan waar de verschillende situaties worden nagebootst.

Als de eerste vaardigheden onder de knie zijn, geeft de pro baanverlof, dat gaat tegenwoordig al snel. De visie van de NGF is dat jeugd het spel het beste leert door het vooral ook op de grote baan te oefenen, startend vanaf de oranje tees of nog dichter bij de hole. We hebben voor de periode van baanverlof naar EGA-handicap verschillende programma’s. Voor de jeugd die net baanverlof heeft gekregen houden we nog even de combinatie aan van een uur les van de pro en een uur baanlopen, waarbij enkele holes op de grote baan worden gespeeld. We lopen dan meestal de 2e 9 zodat we de vroege starters zo min mogelijk storen. Zondaglessen op de grote baan staan aangekondigd in de baanagenda, en kan het voor komen dat volwassen spelers stuiten op een jeugdflight die langzaam gaat. Het laten passeren is tijdens de jeugdlessen meestal geen optie, het is de bedoeling dat volwassen spelers een creatieve oplossing zoeken, zoals een hole overslaan of afsnijden.

Als de kinderen wat vaardiger worden en wat langere ballen slaan wordt het programma aangepast. Dan hebben ze de ene week les en NGF-testjes doen. De andere week lopen ze zoveel mogelijk van de 2e 9 holes. Steeds meer komt dan de nadruk te liggen op baanmanagement, tellen en regels. Vanzelf komt dan de eerste handicap in beeld en worden het geduchte tegenstanders voor de volwassen spelers.

Tijdens de lessen worden de vorderingen door de pro’s bijgehouden. Daarbij wordt het jeugdstappenplan van de NGF gevolgd. Het niveau waarop een kind zich bevindt, wordt aangegeven middels taslabels. Dit wordt tevens bijgehouden op deze pagina.
Voor meer informatie over het NGF jeugdstappenplan wordt verwezen naar de volgende link: Jeugd Stappenplan naar Handicap 54 
Voor meer informatie over het NGF 9-stappenplan wordt verwezen naar de volgende link: 9 Stappenplan NGF

Data Jeugdlessen

Klik HIER voor het overzicht van de lesdata 2019.

Theorielessen

De theorielessen zijn aansluitend aan een aantal praktijklessen. De data staan vermeld in het overzicht van de lesdata 2019.

Afspraken:

Elke zondagochtendles start om 8.45 uur in de kelder van het clubhuis. Hier volgt instructie over de les van die zondag.
Kijk voor iedere les/training op de website (pagina “Go2Clubhandicap (Stap 1&2″) voor de meest actuele informatie.
Aan het eind van een ochtendles kunt u eventueel de vorderingen van uw kind met de pro’s bespreken.
De vorderingen van de jeugdleden worden ook op de website bijgehouden.
Een kind dat voor de eerste keer deelneemt aan de groepslessen kan twee keer kosteloos proefdraaien. Na deelname aan de derde les is men het lesgeld (en eventuele contributie) verschuldigd.
De kosten voor de jeugdlessen zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.
Extra optie: 3 privélessen voor € 65,00 (25 min). Of 10 lessen (25 min) voor € 220,00 Wij adviseren uw kind privéles te laten volgen, omdat deze individuele aandacht een aanvullend positief effect op de resultaten van uw kind heeft.
De facturen voor de zondagochtendlessen worden per jeugdlid na de derde les verzonden.
Bij afwezigheid vindt geen restitutie of compensatie voor de niet gevolgde les/training plaats.
Uiterste inleverdatum inschrijving 10 september 2017 per e-mail golfclubzwollejeugd@gmail.com of middels invulling van het INSCHRIJFFORMULIER.

Go2EGA Handicap (Stap 3)

Voor de jeugd die Clubhandicap 54 (stap 2) heeft behaald en verder wil met golf, biedt de jeugdcommissie groepslessen Go2EGA Handicap (Stap 3) aan. De groepslessen bestaan uit een serie van 4 of 5 lessen van 2 uur op zondagochtend in combinatie met 4 of 5 oefendagen. Zowel in het voorjaar als in het najaar wordt een serie lessen aangeboden. Het doel van de trainingen is om jeugdleden op te leiden voor het EGA-handicap 36 (stap 3 van het 9-stappenplan van de Nederlandse Golf Federatie). De lessen zijn groepstrainingen (circa 5 kinderen per groep) die worden gegeven door de golfprofessionals van ProTeam Zwolle, samen met een aantal jeugdcoaches. De kosten voor de serie in het najaar 2017 bedragen €100,00. Deelnemers aan deze serie groepslessen moeten jeugdlid zijn of worden van GC Zwolle.

De aanpak:

Het programma bestaat uit 3 onderdelen:

Les door de pro;
Oefeningen met competitie element;
Q-kaart 9 hole lopen;

De ene zondag heb je 2 uur les van de pro en aansluitend ga je oefenen. De andere zondag heb je geen les, maar ga je oefenen en 9 holes lopen.

Als de eerste vaardigheden onder de knie zijn, geeft de pro baanverlof, dat gaat tegenwoordig al snel. De visie van de NGF is dat jeugd het spel het beste leert door het vooral ook op de grote baan te oefenen, startend vanaf de oranje tees of nog dichter bij de hole. We hebben voor de periode van baanverlof naar EGA-handicap verschillende programma’s. Voor de jeugd die net baanverlof heeft gekregen houden we nog even de combinatie aan van een uur les van de pro en een uur baanlopen, waarbij enkele holes op de grote baan worden gespeeld. We lopen dan meestal de 2e 9 zodat we de vroege starters zo min mogelijk storen. Zondaglessen op de grote baan staan aangekondigd in de baanagenda, en kan het voor komen dat volwassen spelers stuiten op een jeugdflight die langzaam gaat. Het laten passeren is tijdens de jeugdlessen meestal geen optie, het is de bedoeling dat volwassen spelers een creatieve oplossing zoeken, zoals een hole overslaan of afsnijden.

Als de kinderen wat vaardiger worden en wat langere ballen slaan wordt het programma aangepast. Dan hebben ze de ene week les en NGF-testjes doen. De andere week lopen ze zoveel mogelijk van de 2e 9 holes. Steeds meer komt dan de nadruk te liggen op baanmanagement, tellen en regels. Vanzelf komt dan de eerste handicap in beeld en worden het geduchte tegenstanders voor de volwassen spelers.


IJsselVecht Tour

Als deelnemer aan de groepslessen Go2Clubhandicap (Stap 1&2) doe je ook mee aan drie wedstrijden op drie verschillende banen: Zwolle, Hattem en Havelte, de zogeheten “IJsselVecht Tour”.

Sign In