Veiligheid in en om de golfbaan

 Regeling gebruik claxon

claxon


Er kunnen zich in de baan bijzondere situaties voordoen, waarbij het noodzakelijk of wenselijk is de aanwezigen in de baan daarop te attenderen.
De aanwezigen in de baan worden op deze bijzondere situaties geattendeerd door middel van claxonsignalen:
A. Eén lang aanhoudend signaal (> 10 sec.):
Er dreigt gevaar door blikseminslag. De aanwezigen moeten het spel onmiddellijk onderbreken en een schuilhut opzoeken. 
B. Bij herhaling, 2 korte signalen (2 x 2 sec. 2 x herhalen).
Het opheffen van een gevaarlijke situatie door blikseminslag en het spel kan meteen worden hervat: 
C. Eén lang signaal (> 5 sec.)
Bij het starten van een Shotgunwedstrijd

 Ballen over het hek van de drivingrange:

 

Het is absoluut niet is toegestaan’ ballen over het achterste hek van de drivingrange te slaan. Deze waarschuwing staat ook duidelijk aangegeven bij de drivingrange. Het gevaar dat daarmee een speler op de achterliggende PAR 3 baan wordt geraakt en daarbij ernstig letsel oploopt of zelfs dodelijk wordt getroffen, is namelijk zeer reëel. Het mag duidelijk zijn dat degene die de waarschuwing in de wind slaat en onverhoopt iemand achter het hek daarbij raakt, daarvoor de volle verantwoordelijkheid draagt. 

 AED (automatische externe defibrillator)

AED-logo

 

Er is in het clubhuis een AED aanwezig. Een AED is een handzaam apparaat (ingezet tijdens een reanimatie) dat in staat is om het hartritme te analyseren en zonodig een stroomstoot (defibrillatie) te adviseren. De AED is duidelijk zichtbaar opgehangen in de hal van het clubhuis. Iedereen die de AED nodig heeft (lid BHV-team of een andere bevoegde persoon of een persoon in opdracht van een lid BHV-team) kan de AED zelfstandig ophalen en naar de plaats brengen in de baan of clubhuis waar hulp vereist is.

Hierbij het tel. nummer van de receptie: 038-4534270 (optie 9) of het NOOD nummer rechtstreeks038-4530271 voor het geval dat u in de baan een ongeval te melden hebt.

Sign In