Local rules

Plaatselijke regels GC Zwolle vanaf 1 januari 2019.

  1. “Buiten de baan” wordt aangegeven door palen met witte koppen. Het openbare fietspad dat de baan doorsnijdt is “buiten de baan”. Een bal die dit pad kruist en aan de overzijde van dit pad ligt is “buiten de baan”, zelfs als de bal op een ander deel van de baan ligt.

  2. Grond in bewerking wordt aangegeven door palen met blauwe koppen, witte lijnen of een bord met de tekst GUR. Indien sprake is van belemmering (zie Regel 16.1) is de speler verplicht deze te ontwijken volgens Regel  16.1.

  3. Op de baan zijn gebieden met een kwetsbaar milieu. Deze zijn door groene palen gemarkeerd als No Play Zone. De speler is verplicht de No Play Zone te ontwijken volgens regel 17.1e

  4. Ganzen- en zwanenpoep mag worden beschouwd als GUR of als los natuurlijk voorwerp, naar keuze van de speler. Wordt de ganzen- of zwanenpoep als GUR beschouwd dan mag de belemmering worden ontweken volgens regel 16.1. Voorafgaande geldt niet voor de stand van de speler.

  5. Alle palen in de baan zijn vast obstakel en moeten worden ontweken volgens Regel 16.1.

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regels:

Algemene straf.

(Matchplay: verlies van de hole. Strokeplay: 2 strafslagen.)

Aanvullende baaninformatie:

Naast het spelen uit de No Play Zones is het ook verboden de No Play Zones te betreden in verband met de ecologische waarde van deze zones.

Alle afstanden zijn gemeten tot het midden van de green.

Sproeiers (van de beregeningsinstallatie) op de Fairway hebben vanaf  25 meter afstandsplaatjes. Op hole 11 zijn enkele sproeiers voorzien van 2 plaatjes. De afstand met het vlaggetje is de rechtstreekse afstand tot het midden.

Gedragsregels
Baanpersoneel heeft altijd voorrang en geeft aan wanneer u kunt doorspelen. Het is niet toegestaan met buggy of trolley over de voorgreen en tussen bunker en green te rijden.

5 maart 2019

Sign In