Local rules

 

PLAATSELIJKE REGELS GOLFCLUB ZWOLLE

  1. ‘Buiten de baan’ wordt aangegeven door palen met witte koppen. Het openbare fietspad dat de baan doorsnijdt is buiten de baan. Een bal die dit pad kruist en aan de overzijde van dit pad ligt is buiten de baan, zelfs als de bal op een ander deel van de baan ligt.
  2. Grond in bewerking wordt aangegeven door palen met blauwe koppen, witte lijnen of een bord met de tekst GUR. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 25-1a) is de speler verplicht deze te ontwijken volgens Regel 25- 1 b.
  3. Een vast obstakel op of binnen twee stoklengten van de green en binnen twee stoklengten van de bal mag worden ontweken volgens de procedure in Appendix 1 deel A-4a van de Golfregels, als aan de daar genoemde voorwaarden wordt voldaan. De bal moet worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de belemmering wordt ontweken.
  4. Gebieden met een kwetsbaar milieu (GKM) worden aangegeven door groene palen. Deze gebieden zijn dus “buiten de baan” (witte kop), waterhindernis (gele kop) of laterale waterhindernis (rode kop). Het betreden van en spelen uit GKM is niet toegestaan. Voor het ontwijken van de belemmering door GKM is de procedure zoals opgenomen in Appendix 1 deel A-2c van de Golfregels van toepassing.

Straf voor overtreding Plaatselijke Regels:
Matchplay – verlies van de hole
Strokeplay – twee slagen.

Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Ander gebruik die het spel beïnvloed (bijv. windsnelheid e.d.) is in overtreding met regel 14-3.

Gedragsregels
Baanpersoneel heeft altijd voorrang en geeft aan wanneer u kunt doorspelen. Het is niet toegestaan met buggy of trolley over de voorgreen en tussen bunker en green te rijden.

Afstanden
Alle afstanden zijn gemeten tot het midden van de green.

AANVULLENDE PLAATSELIJKE REGELS  

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1):
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

De laterale waterhindernis links op hole 4 en links op hole 5 zijn oneindige laterale waterhindernissen. Een bal geslagen in een van deze hindernis moet gedropt worden volgens regel 26.1

  • Stenen in bunkers zijn losse obstakels ( regel 24-1 is van toepassing). 
  • Ganzen- en zwanenpoep mag beschouwd worden als GUR of als los natuurlijk voorwerp, naar keuze van de speler. Wordt de ganzen- en zwanenpoep als GUR beschouwd dan mag belemmering (Regel 25-1a) worden ontweken volgens Regel 25-1b. In een waterhindernis is ontwijken van een belemmering door GUR niet toegestaan. Voorgaande geldt niet voor de stand van de speler.
  • Alle palen in de baan zijn vaste obstakels.(regel 24.2)

Straf voor overtreding van bovenstaande Aanvullende Plaatselijke Regels:
Matchplay – verlies van de hole
Strokeplay – twee slagen

Aanvullende (baan)informatie
Sproeiers (van de beregeningsinstallatie)  op de fairway hebben vanaf 250 meter afstandplaatjes. Deze afstanden zijn tot het midden van de green. Op hole 11 zijn enkele sproeiers voorzien van 2 plaatjes. De afstand met het vlaggetje is de rechtstreekse afstand tot midden green.


01 maart 2018

Sign In