ECO

Het hoe en waarom van ecogebieden

Onze golfbaan is met aandacht ontworpen en aangelegd, te midden van het Zwols buitengebied met een wat parkachtig karakter:

Kleine landgoederen, weilanden met vee, bosjes, recreatievijvers, een brede wetering. In het baanontwerp treffen we kenmerkende hoogteverschillen die nog dateren uit de laatste ijstijd (bv. bij hole 5). De aandacht in het ontwerp voor die ligging blijkt ook uit de aanwezigheid van enkele brede, wat natte groenstroken: de zogeheten ECO-gebieden. Over het nut en de noodzaak van die ECO-gebieden en wat dat betekent voor ons als golfers, gaat dit artikel.

Functie ECO-gebieden:

ecoDeze gebieden zijn bedoeld als leefplek voor vele planten- en diersoorten, waar ze rust, beschutting en voedsel vinden en waar ze soortgenoten treffen. Vanuit deze gebieden kunnen ze zich verspreiden over de omgeving. Bij nood kunnen dieren zich er weer ongestoord in terugtrekken. Dieren hebben een overzichtelijke dagtaak: eten vinden, zelf niet opgegeten worden, bescherming zoeken en in het voorjaar een soortgenoot vinden om zich voort te planten.
Zonder beschermde gebieden in Nederland zouden vele soorten al zijn uitgestorven. Op landelijke schaal functioneert hiertoe de Ecologische Hoofdstructuur. Op lokaal niveau zijn groene zones als onze ECO-gebieden letterlijk van levensbelang. We mogen er als vereniging best trots op zijn dat ze tot onze baan behoren!

Speciale plaatselijke regel: (update maart 2019)

Op de golfbaan is sprake van een speciale plaatselijke regel, die te maken heeft met de ECO-gebieden. Deze gebieden worden gemarkeerd door de groene paaltjes, meestal met een rood geverfde kop. Het rood staat voor No Play Zones. Het groen geeft aan dat het hier om een ECO-gebied gaat. Wanneer je een bal in het ECO-gebied slaat gelden de regels van de No Play Zones met de uitzondering dat je het ECO-gebied niet mag betreden om de bal te pakken. De marshalls maar gelukkig ook vele spelers zelf, letten goed op de toepassing van deze regel. In het uiterste geval kan de vereniging een speler die zich niets van deze regel aantrekt, de toegang tot de baan ontzeggen.
Er zijn een aantal zeer goede redenen om de regel te respecteren.

De belangrijkste staan hieronder:

1. Natuur is meer dan bomen en grotere dieren als reeën.
De natuur waar we met het beheer van de ECO-gebieden naar streven, is vooral ook bedoeld voor de kleinere en daardoor voor de mens minder goed zichtbare flora en fauna.

2. Het beheer van de ECO-gebieden maakt onderdeel uit van de afspraken met de gemeente.
De golfclub heeft de grond van de golfbaan in erfpacht van de gemeente. Één van de voorwaarden die de gemeente in de erfpachtakte heeft opgenomen, is dat de golfclub moet zorgen voor een beheersplan voor de baan en voor de ECO-gebieden.

3. Veruit de meeste golfballen gaan niet verloren.
Ballen die in de ECO-gebieden liggen zijn niet verloren voor de leden van de club. Bij het maaien verzamelen de greenkeepers en vrijwilligers van de club zoveel mogelijk ballen. Deze ballen worden weer gebruikt voor de leden

4. Regels zijn niet meer dan afspraken die we samen gemaakt hebben.
Bij de organisatie van een vereniging als onze golfclub hoort, dat we samen een aantal afspraken maken. Die gaan over de hoogte van de contributie, de spelregels van het golfspel e.d. In Zwolle hebben we ook afgesproken dat we de ECO-gebieden niet betreden.

Milieucommissie Golfclub Zwolle
Februari 2010

Sign In