2015 Zwolle Cup

Zwolle Cup 2015

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015
Wordt voor de 8e keer gespeeld om de prestigieuze  ZWOLLE CUP.
De Zwolle Cup is een prestigieuze wedstrijd voor de subtop van de golfers in Nederland, in een ambitieuze settting en met mooie prijzen. 

Wijzigingen t.o.v. voorgaande jaren:

- bij de dames zal dit jaar slechts in 1 categorie worden gespeeld. Dit jaar staat de inschrijving open
  voor dames met een handicap vanaf 4.0 t.m 13.9

- -de categorie-indeling bij de heren blijft onveranderd, te weten
   CAT 1: maximale handicap 4.9 en CAT 2: handicap 5 t/m 11.9

- het inschrijfgeld voor leden van de golfclub Zwolle  is verlaagd omdat zij op hun homecourse spelen

- het deelnemersveld wordt teruggebracht van 120 tot 90 om niet in de problemen te komen met de duisternis door weersomstandigheden. Overinschrijvingen worden in volgorde van aanmelding op de reservelijst geplaatst.

- Er zal worden gestart op teebox 1 en 10, de eerste start is om 09.00 uur.

Inschrijving is open vanaf 1 mei 2015
Bij een over-inschrijving geldt als uitgangspunt voor leden van de GC Zwolle een maximum van 30 deelnemers.

Kosten deelname:
a. € 55,00 per inschrijving;
b. jeugdleden (die op de wedstrijddag niet ouder dan 20 jaar zijn) € 25,00.
c. leden van de GC Zwolle € 35,-

De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld op de bankrekening van GC Zwolle is bijgeschreven.

U kunt het inschrijfgeld overmaken op rekeningnummer:  
NL93 RABO 0157 8410 49  t.n.v. Golfclub Zwolle en o.v.v.  "Zwolle Cup 2015" en uw NGF nummer
Er kan één keer gratis worden voorgespeeld, uitsluitend na en in overleg met de receptie van Golfclub Zwolle.

Toelating deelnemers
Inschrijving staat open voor bij de NGF aangesloten clubleden met een actieve handicap.
Toelating geschiedt op volgorde van betalingsdatum. De organisatie van de Zwolle Cup bepaalt het definitieve deelnemersveld.
De organisatie van de Zwolle Cup behoudt zich het recht voor enkele wildcards toe te kennen.

INSCHRIJVEN ZWOLLE CUP 2015

inschrijflijst bekijken 


Hans Broeks, Voorzitter - 06 53332810 en/of 
broeks.dh@home.nl