Sponsorcommissie

De belangen van de sponsors van Golfclub Zwolle worden behartigd door een sponsorcommissie bestaande uit de volgende personen:
- Walter Jansen (voorzitter)
- Bram de Munnik (relatiebeheerder)
- Joost Morsink (relatiebeheerder)
- Dianco de Vries (acquisiteur)
- Alet Schilstra (back-office)
- Janet Veenstra (communicatie)

Heeft u vragen over sponsoring? Neem contact op met Walter Jansen via (06) 55 75 40 90 of wjmjans@gmail.com.