Local rules


LOCAL RULES 2016

   
 • AANVULLENDE PLAATSELIJKE REGELS  "GOLFCLUB ZWOLLE"       per 1 februari 2016

  • Ecologische gebieden zijn alle gebieden aangegeven door groene palen, ongeacht de kleur van de kop. Deze gebieden mogen niet worden betreden
  • Indien een bal in een ecologisch gebied ligt, dat is gemarkeerd als een (laterale) waterhindernis, of daarin verloren is, moet de speler, met één strafslag handelen volgens regel 26.1.
  • Indien er sprake is van belemmering van stand of voorgenomen swing door een ecologisch gebied, moet de speler de bal opnemen en zonder straf droppen binnen één stoklengte van het dichtst bij de bal gelegen punt op de baan dat: 
   -niet dichter bij de hole is
   -de belemmering door het ecologisch gebied geheel ontwijkt
   -niet in een hindernis of op de green is. De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij is opgenomen.
   Uitzondering: een speler mag de belemmering niet volgens bovenstaande ontwijken, indien de belemmering zich zou voordoen bij een onnodig abnormale stand, swing of speelrichting.
  • De laterale waterhindernis links op hole 4 is een oneindige laterale waterhindernis. Een bal geslagen in deze hindernis moet gedropt worden volgens regel 26.1
  • Stenen in bunkers zijn losse obstakels ( regel 24-1 is van toepassing). Vernielingen van baan door dassen mag behandeld worden als GUR. Dit is verder niet aangegeven.
  • Ganzen- en zwanenpoep mag beschouwd worden als GUR of als los natuurlijk voorwerp, naar keuze van de speler. Wordt de ganzen- en zwanenpoep als GUR beschouwd dan mag belemmering (Regel 25-1a) worden ontweken volgens Regel 25-1b. In een waterhindernis is ontwijken van een belemmering door GUR niet toegestaan. Dit geldt niet voor de stand van de speler.
  • Alle palen in de baan zijn vaste obstakels.(regel 24.2)

   Straf voor overtreding van bovenstaande Aanvullende Plaatselijke Regels:

  Matchplay - verlies van de hole

  Strokeplay - twee slagen

  Aanvullende (baan)informatie

  Sproeiers (van de beregeningsinstallatie)  op de fairway hebben vanaf 250 meter afstandplaatjes. Deze afstanden zijn tot het midden van de green. Op hole 11 zijn enkele sproeiers voorzien van 2 plaatjes. De afstand met het vlaggetje is de rechtstreekse afstand tot midden green.


terug naar boven