Local rules


   

AANVULLENDE PLAATSELIJKE REGELS  "GOLFCLUB ZWOLLE"             PER 12 JULI 2014

 • Ecologische gebieden zijn alle gebieden aangegeven door groene palen, ongeacht de kleur van de kop. Deze gebieden mogen niet worden betreden
 • Indien een bal in een ecologisch gebied ligt, dat is gemarkeerd als een (laterale) waterhindernis, of daarin verloren is, moet de speler, met één strafslag handelen volgens regel 26.1.
 • Indien er sprake is van belemmering van stand of voorgenomen swing door een ecologisch gebied, moet de speler de bal opnemen en zonder straf droppen binnen één stoklengte van het dichtst bij de bal gelegen punt op de baan dat: 
  -niet dichter bij de hole is
  -de belemmering door het ecologisch gebied geheel ontwijkt
  -niet in een hindernis of op de green is. De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij is opgenomen.
  Uitzondering: een speler mag de belemmering niet volgens bovenstaande ontwijken, indien de belemmering zich zou voordoen bij een onnodig abnormale stand, swing of speelrichting.
 • De laterale waterhindernis links op hole 4 is een oneindige laterale waterhindernis. Een bal geslagen in deze hindernis moet gedropt worden volgens regel 26.1
 • Stenen in bunkers zijn losse obstakels ( regel 24-1 is van toepassing). De Plaatselijke regel no. 6 op de scorekaart, betreffende "stenen"vervalt.
 • Vernielingen van baan door dassen mag behandeld worden als GUR. Dit is verder niet aangegeven.
 • Ganzen- en zwanenpoep mag beschouwd worden als GUR of als los natuurlijk voorwerp, naar keuze van de speler. Wordt de ganzen- en zwanenpoep als GUR beschouwd dan mag belemmering (Regel 25-1a) worden ontweken volgens Regel 25-1b. In een waterhindernis is ontwijken van een belemmering door GUR niet toegestaan.
 • Alle palen in de baan zijn vaste obstakels.(regel 24.2)

 Straf voor overtreding van bovenstaande Aanvullende Plaatselijke Regels:

Matchplay - verlies van de hole

Strokeplay - twee slagen

Afstandsmeters

 • Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten.
 • Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extra functie werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is.
 • Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.

Noot 1: Een afstandsmeter die ook helling/’slope’/gradient kan meten, is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.
Noot 2: Een afstandsmeter die de speler advies kan geven (bijvoorbeeld advies over de stok voor de volgende slag), is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.
Noot 3: Voor het gebruik van telefoons in het algemeen, anders dan als afstandsmeter, wordt verwezen naar: (Clubreglement, het wedstrijdreglement, etc).

Straf voor het gebruiken van een afstandsmeter die niet is toegestaan:
Diskwalificatie
 op grond van Regel 14-3.

Aanvullende (baan)informatie

Sproeiers (van de beregeningsinstallatie)  op de fairway hebben vanaf 250 meter afstandplaatjes. Deze afstanden zijn tot het midden van de green. Op hole 11 zijn enkele sproeiers voorzien van 2 plaatjes. De afstand met het vlaggetje is de rechtstreekse afstand tot midden green.

Route door de baan:

De route van hole 1 tm 7 is duidelijk aangegeven. Naar  hole 8, rechts over de brug het schelpenpad volgen.  Naar hole 10, links om de dubbelgreen van 9 en 18 het pad volgen langs oefengreen en clubhuis. Naar hole 11, over de brug het schelpenpad volgen, fietspad oversteken(let op), witte en gele tee links, blauwe en rode tee rechts. Na het verlaten van de green de bel luiden voor achteropkomende flights. Hele 12 en 13 zijn duidelijk aangegeven. Naar hole 14, witte en gele tee  direct over het fietspad achter hole 13. De blauwe en rode tee  liggen links van het vijvertje. Na de tee van hole 16 het fietspad (let op) oversteken. Bij het passeren van het 150 meterpaaltje op hole 14 bel luiden dat fairway weer vrij is. Naar hole 16, tussen tee hole 14 en green hole 15 door, over fietspad (let op) direct rechts.  Naar hole 18, schelpenpad volgen, na fietspad rechts aanhouden, schelpenpad volgen, na brug, rechts aanhouden om green hole 10 heen.


terug naar boven