de Golfclub

Golfclub Zwolle werd opgericht in 1985. De eerste 9 holes werden geopend in 1995 op de nieuwe locatie nabij de Wijthmenerplas ten zuiden van Zwolle. Daarna werden binnen 10 jaar zowel een prachtig clubhuis als de tweede 9 nieuwe holes gerealiseerd, waardoor er een golfbaancomplex is ontstaan dat appelleert aan de steeds groter wordende uitdagingen die gesteld worden aan deze mooie tak van sport.

Het ontwerp van onze 70 ha. grote golfbaan is van Alan Rijks.

(uw) VEILIGHEID in en om de baan

Regeling gebruik claxon
Er kunnen zich in de baan bijzondere situaties voordoen, waarbij het noodzakelijk of wenselijk is de aanwezigen in de baan daarop te attenderen.

Als bijzondere situaties worden aangemerkt:

  • Als er gevaar dreigt door blikseminslag
  • Het starten van een Shotgunwedstrijd

De aanwezigen in de baan worden op deze bijzondere situaties geattendeerd door middel van claxonsignalen:
A. Als er gevaar dreigt door blikseminslag. De aanwezigen moeten het spel onmiddellijk onderbreken en een
    schuilhut opzoeken.
    Het signaal hiervoor is: Eén lang aanhoudend signaal (> 10 sec.)
B. Bij het opheffen van een gevaarlijke situatie door blikseminslag en het spel kan worden hervat:
    Het signaal hiervoor is: Bij herhaling, 2 korte signalen (2 x 2 sec. 2 x herhalen)
C. Bij het starten van een Shotgunwedstrijd
    Het signaal hiervoor is: Eén lang signaal (> 5 sec.)

Ballen over het hek van de drivingrange:

Het is 'absoluut niet is toegestaan' ballen over het achterste hek van de drivingrange te slaan. Deze waarschuwing staat ook duidelijk aangegeven bij de drivingrange. Dit doet de club natuurlijk niet voor niets. Het gevaar dat daarmee een speler op de achterliggende PAR 3 baan wordt geraakt en daarbij ernstig letsel oploopt of zelfs dodelijk wordt getroffen, is namelijk zeer reëel. Een omstandigheid die iedereen ook zonder waarschuwing wel voor zichzelf kan en moet bedenken. Het mag duidelijk zijn dat degene die de waarschuwing in de wind slaat en onverhoopt iemand achter het hek daarbij raakt, daarvoor de volle verantwoordelijkheid draagt. En niemand anders.
Toch worden er nog steeds veel ballen (bewust) over het hek geslagen!
Langs deze weg wil het bestuur alle leden en gebruikers van de drivingrange er ten overvloede, nogmaals op attenderen.

Het bestuur van Golfclub Zwolle


Er is een AED (automatische externe defibrillator) aanwezig.

Wat is een AED? Een AED is een handzaam apparaat (ingezet tijdens een reanimatie) dat in staat is om het hartritme te analyseren en zonodig een stroomstoot (defibrillatie) te adviseren. De AED is duidelijk zichtbaar opgehangen in de hal van het clubhuis. Iedereen die de AED nodig heeft (lid BHV-team of een andere bevoegde persoon of een persoon in opdracht van een lid BHV-team) kan de AED zelfstandig ophalen en naar de plaats brengen in de baan of clubhuis waar hulp vereist is.
Hierbij nogmaals het tel. nummer van de receptie: 038-4534270 (optie 9) of het NOOD nummer rechtstreeks 038-4530271 voor het geval dat u in de baan een ongeval te melden hebt.
TIP: Programmeer deze nummers in uw mobieltje.


Naast 18 holes (par 72) beschikt Golfclub Zwolle over ruime oefenfaciliteiten t.w. een uitdagende 4 holes par 3 oefenbaan, een chippingarea, een pitching area, een oefenbunker, een puttinggreen en een gedeeltelijk overdekte drivingrange.


Nieuwe leden en greenfeespelers zijn van harte welkom.
Voor het spelen van de 18 holes baan is minimaal GVB (golfvaardigheidsbewijs) vereist.
Wilt u een indruk krijgen van onze mooie baan bekijk dan HIER de foto's

Bij onze golfprofessionals kunt u een compleet lespakket boeken voor het behalen van uw golfvaardigheidsbewijs of een losse golfles afspreken via de online lesagenda. Meer informatie hierover leest u onder de tab lessen in het navigatiemenu.


Handicarts zijn op afspraak beschikbaar. 


Regeling ontheffing draagtasverplichting:

Bij (zeer) slechte baancondities, kan greenkeeping de baan sluiten voor handicarts en trolleys. Het is dan 'meestal wel toegestaan' om met een draagtas door de baan te gaan. Voor gebruikers van een handicart, maar ook voor wie het dragen van een tas een te zware belasting vormt, is deze regeling bedoeld. Hebt u op uw home course een handicartbewijs, dan kunt u na het tonen van dit bewijs op onze baan ook worden ontheven van de draagtasverplichting.


Verbodsbord op hole 3:
De oplettende golfer heeft hem al opgemerkt, het verbodsbord achter de heren teebox van hole 3.
Wat is er aan de hand?
Soms hebben golfers (m/v) in de baan behoefte aan een sanitaire stop. De turn, (van hole 9 naar hole 10 langs het clubhuis), is daar de uitgelezen mogelijkheid voor. Toch kan het een keer voorkomen dat het niet mogelijk is om van deze gelegenheid gebruik te maken. Achter de heren teebox van hole 3 is het echter 'verboden' deze behoefte vrij baan te geven.
De bewoners van de woningen met uitzicht op deze teebox ergeren zich hieraan en het bestuur van Golfclub Zwolle is van mening dat we dat moeten respecteren. Indien de druk te hoog wordt, kunnen de mannelijke golfers ergens in een bosje wat aan doen, maar 'niet' achter de heren teebox van hole 3.
Wij rekenen op uw aller medewerking en gaan er vanuit dat hierover geen klachten zullen volgen. Alvast dank voor uw medewerking en veel golfplezier gewenst.

terug naar boven


....     ......